ინვესტორთათვის

მთავარი / ინვესტორთათვის

2019 წლის ნახევარწლიური ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მმართველობითი ანგარიშგება

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება